Volgende artikels verschenen in de pers over Zelem Zomert :

 Editie 2010

De Streekkrant - 17 februari 2010
Verenigingen zomeren in Zelem